Geofysik

Sektion for Geofysik er tidligere kendt som Dansk Geofysisk Forening.

Dansk Geofysisk Forening, blev stiftet i 1936 og har siden dengang været samlingspunkt for geofysikere på tværs af institutioner. I 2020 blev det vedtaget på en generalforsamling at blive en sektion under Dansk Fysisk Selskab.

Foreningen administrerer et rejselegat der kan tildeles 2.-dels geofysikstuderende som ønsker dækning af registreringsgebyr og rejseudgifter ved deltagelse i konferencer, møder, feltarbejde og lignende. Legatuddeling er lige nu sat på pause.

Repræsentant for Geofysik, Signe Hillerup Larsen