Vision for Uddannelse og Formidling

Dansk Fysisk Selskabs Sektion for Uddannelse og Formidling har følgende formål:

  • at fremme kvaliteten i fysikundervisningen på alle niveauer,
  • at fremme vekselvirkningen mellem forskning og undervisning i fysik, og
  • at fremme formidling af fysikkens fremskridt og relevans til den brede offentlighed.

Medlemskab af sektionen står åbent for medlemmer af Dansk Fysisk Selskab. Formålene søges opnået gennem afholdelse af temamøder (‘workshops’), hvor det er målet at tiltrække interesserede fra alle niveauer – lige fra folkeskolens natur/teknik-undervisning til universiteternes fysik- og ingeniøruddannelser.

Følgende nye tiltag er planlagt:

Undervisning

  • Webinar, online undervisning der virker.
  • Temadag i form af webinar, styrkelse af førsteårs undervisernes forståelse for ungdomsuddannelserne.
  • Styrkelse af synergi mellem undervisere på de fælles indledende kurser på DKs universiteter – et årligt møde mellem f.eks. undervisere i mekanik kan bidrage til videreførelsen af gode ideer og metoder
  • Introduktion af ‘aktiveringsteknologi’ (clickere) til ungdomsuddannelserne
  • Styrkelse af talentudvikling på alle niveauer, f.eks. gennem fokus på tiltag som ScienceTalenter

Formidling

  • Opsøgende arbejde for at få eksperter til at skrive populært på dansk – f.eks. til aviser, tværfaglige blade eller bøger
  • Oprettelse af 2-3 dages kurser i formidling