Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Fysisk Selskab 2018

Generalforsamlingen 2018 i Dansk Fysisk Selskab afholdes i forbindelse med Årsmødet, det vil sige torsdag d. 6. Juni klokken 1200 på FænøSund Hotel ved Middelfart. Dagsordnen for mødet er:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
  • Forslag fra medlemmer
  • Eventulet, herunder bestyrelsesvalg til september samt diskussion af Selskabets formål og rolle fremadrettet

Hele programmet kan ses her.

På bestyrelsens vegne,
Kristoffer Haldrup, formand for Dansk Fysisk Selskab