Medlemsfordele

Ved adresseændring mv.: Kontakt venligst den medlemsregisteransvarlige på dfs@fys.ku.dk.

Som medlem af DFS støtter du selskabets formål, som er at fremme forskning og støtte undervisning på området fysik samt at varetage danske fysikeres faglige interesser i ind- og udland. Ifølge vore vedtægter søger vi især at gennemføre formålet ved:

  • at fremme den danske forskningsindsats vedrørende fysik gennem mødevirksomhed, ind- kaldelse af udenlandske gæsteforelæsere m.m.
  • at informere udadtil om status og udvikling inden for fysikken
  • at fremme vekselvirkningen mellem forskning og undervisning i fysik
  • at medvirke til den erhvervs- og samfundsmæssige udnyttelse af fysikkens forskningsresultater.
  • og at repræsentere fysikerne i Danmark over for the European Physical Society og andre faglige organisationer i ind- og udland.

DFS-medlemmer modtager endvidere gratis tidsskriftet KVANT, der udkommer fire gange om året, samt gratis tidsskriftet Europhysics News, der udkommer seks gange om året (normalprisen for KVANT er 135 kr. om året og Europhysics News koster 400 kr. om året).

DFS afholder hvert år et stort møde for alle danske fysikere på Hotel Nyborg Strand. Sidste gang deltog omkring 200 fysikere i mødet og præsenterede mere end 140 bidrag. Sammen med årsmødet afholdes et årligt astronomimøde, et geofysikmøde og et møde i Netværket for Kvinder i Fysik.

Som DFS-medlem kan du deltage i årsmødet til en reduceret pris. Udover årsmødet afholder vi debatmøder og møder i sektionerne.

DFS har fem sektioner: Faststoffysik, Astrofysik, Atomfysik, Netværk for Kvinder i Fysik og sektionen for Uddannelse og Formidling, som hver har deres egne aktiviteter, specielt i forbindelse med årsmødet. Som medlem af DFS kan du samtidig vælge at blive medlem af en eller flere sektioner.