Kontakt Dansk Fysisk Selskab

Henvendelse vedrørende adresseændring, ændring af medlemstype (bestået eksmen, pensionering mv.), indiviudelt EPS-medlemsskab osv. bedes rettet til den medlemsregisteransvarlige på dfs@fys.ku.dk.

For henvendelse vedrørende årsmøder eller indholdet på dette websted, skriv venligst til dfs@nbi.dk.

Henvendelse om selskabet generelt bedes ske til

Formand
Kristoffer Haldrup
DTU Fysik
Danmarks Tekniske Universitet
Fysikvej 311
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: hald@fysik.dtu.dk