Kontakt Dansk Fysisk Selskab

Henvendelse vedrørende adresseændring, ændring af medlemstype (bestået eksamen, pensionering mv.), indiviudelt EPS-medlemsskab osv. bedes rettet til den medlemsregisteransvarlige på loki@sdu.dk.

For henvendelse vedrørende årsmøder eller indholdet på dette websted, skriv venligst til loki@sdu.dk.

Henvendelse om selskabet generelt bedes ske til

Formand
Ian Bearden
bearden@nbi.ku.dk