Nyhedsbrev November 2020

Kære Medlemmer i Dansk Fysisk Selskab,

Vi er ikke de første til at skrive det, og bliver nok heller ikke de sidste, men alligevel: 2020 har været et temmeligt træls år! Dette gælder også for Dansk Fysisk selskab, hvor vi i foråret først udskød og sidenhen helt måtte aflyse det traditionsrige Årsmøde i Dansk Fysisk Selskab. Udover at tjene som et fællesskab hvor vi sammen med andre Fysikere i Danmark kan mødes og diskutere alt fra den nyeste forskning til de nyeste besparelser på uddannelse, så tjener Årsmødet også det formål at vi fra bestyrelsen kan kommunikere til vores medlemmer ”hvordan tingene går” i DFS. Dette har jo desværre ikke været muligt i år, så derfor modtager I nu dette nyhedsbrev. Og, hvis nyhedsbrevet skulle afføde nogle spørgsmål eller kommentarer, så kan bestyrelsen altid kontaktes på dfs@nbi.ku.dk eller på vores facebook-side.

Årsmøde udskudt, og dernæst aflyst på grund af COVID-19 pandemi

Vi håbede til det sidste, at det ville blive muligt at afholde DFS2020, Dansk Fysisk Selskabs Årsmøde 2020, i år. Men, efter først bare at have udskudt Årsmødet tilbage i foråret, så måtte vi i slutningen af August erkende, at sådan ville den igangværende Corona-pandemi det ikke, og vi måtte modvilligt aflyse mødet. Vi fravalgte en ”virtual” version af årsmødet, da det direkte samvær og fællesskab er en nøgleingrediens i vores Årsmøder, en ingrediens som ikke kan genskabes eller kompenseres for i et online-format. Men, DFS årsmødet vender stærkt tilbage i 2021!

Dansk Geofysik Forening Sammenlagt med DFS

I 2019 besluttede Generalforsamlingen i Dansk Geofysisk Forening at gå i gang med en sammenlægning med DFS, og sammenlægningen blev vedtaget af bestyrelsen DFS i starten af 2020. Dansk Geofysisk Forening blev grundlagt i 1936 (af blandt andre Inge Lehmann) og har en lang og god historie som netværk for geofysikere. Sektionen for Geofysik, som det nu hedder, vil fortsætte som hidtil så vi kan bære den historiske arv videre og medlemmerne vil fortsætte med at modtage KVANT. Med DFS i ryggen kan
medlemmerne i Sektionen for Geofysik se frem til flere arrangementer og ikke mindst deltagelse i DFS Årsmøde, som vi håber bliver muligt at afvikle til næste år! Vi glæder os til samarbejdet!

Opdatering af medlemsarkiv og indmeldelsesprocedurer

Et opdateret system til håndtering af medlemmer og ikke mindst opdaterede indmeldelsesprocedurer har i snart en del år stået højt på vores ønskeliste i DFS’ bestyrelse. Med en snarlig pensionering vores trofaste, omhyggelige og hårdtarbejdende registerfører, Bjarne Andresen fra NBI, blev dette projekt pludseligt lidt mere akut. Vi er i skrivende stund ved overføre alle informationerne fra den efterhånden noget bedagede
database og over til et nyt system, som blandt andet vil understøtte noget så moderne som indmelding & kontingentbetaling ved hjælp af kreditkort! I samme omgang vil vores hjemmeside også få en opdatering,
og dermed blive bragt ind i det 21. århundrede!
–Vi vil i denne forbindelse meget gerne fra både den siddende bestyrelses side, men også på vegne af de sidste mange bestyrelser og Selskabet som helhed, sige et stort MANGE TAK til Bjarne Andresen for hans
utrættelige arbejde som DFS’ registerfører!!

Midlertidigt ophold i udsendelse af Europhysics News

Da DFS har et kollektivt medlemskab i the European Physical Society får alle medlemmer tilsendt Europhysics News som en del af medlemskabet i DFS. EPS har imidlertid været så uheldige at forlægge vores medlemsliste på et tidspunkt sidste år, så mange har desværre ikke modtaget bladet. Det har vi nu gjort dem opmærksom på, og de lover at eftersende de manglende numre!

Ian Bearden valgt til European Physical Society Executive Committee

Ian Bearden er I 2019 blevet valgt til Executive Committe for EPS.

Bestyrelsesvalg

Der skulle ifølge DFS’ vedtægter have været afholdt bestyrelsesvalg i August, men da semesterstart under Corona-forholdsregler gav mange i bestyrelsen utroligt meget ekstra arbejde, blev bestyrelsesvalget
udskudt til Oktober – dette Nyhedsbrev meddeler hermed til foreningen at der afholdes valgt til bestyrelsen med valgdato 30/11 2020. Medlemmer, der er interesserede i at deltage i bestyrelsesarbejdet, opfordres til at kontakte bestyrelsen, og valgreglerne kan findes her:
http://www.dfs.nbi.dk/om-dfs/regler-for-bestyrelsesvalg.php -Vi vil i øvrigt i den kommende tid se på at få opdateret også disse regler, og meddeler hermed i øvrigt også vores medlemmer at kommunikation
vedrørende valg skal foregå per email, og ikke som skrevet i reglerne per Kongelig Dansk Post…

Bestyrelsen består for nuværende af:

Formand: Kristoffer Haldrup, DTU (Direkte valgt)
Næstformand: Ian Bearden, NBI (Udpeget af sektionen for Uddannelse)
Kasserer: Hans Fynbo, AU (Direkte valgt) – på valg, genopstiller
Signe Hillerup Larsen, GEUS (udpeget af Sektionen for Geofysik)
Morten Bache, Novo Nordisk Fonden (Direkte valgt)
Mette Marie-Louise Grage, VUF, (Udpeget af KIF) – på valg, genopstiller
Thomas Ryttov, SDU (Direkte valgt) – på valg, genopstiller ikke
Jørgen Beck Hansen, NBI (Udpeget af sektionen for kerne- og partikel-fysik)

Generalforsamling
Bestyrelsen vil snarest indkalde til generalforsamling, der forventes at foregå via Zoom eller lignende.

Med de bedste hilsner,
Bestyrelsen i Dansk Fysisk Selskab