Atomar, Molekylær og Optisk

Atomar, Molekylær og Optisk (AMO) fysik er en international anvendt fællesbetegnelse for en række centrale forskningsområder indenfor atomfysik, moderne optik og fysisk kemi. AMO fysik spænder i dag vidt og omhandler fundamentale atomare studier, kontrollerede manipulationer af atomer, molekyler, elektroner og lys, og studier, der relaterer til beslægtede forskningsområder – f. eks. plasmafysik. Forskningsfeltet er således en vigtig platform for mange områder inden for fysik og kemi, her under kvante-informatik, koherent kontrol af molekylære processer vha. laserlys, og detaljerede studier af biomolekyler.

Sektionens bestyrelse

Morten Bache (formand, medlem af DFS bestyresle)
Novo Nordisk Fonden (tidligere Danmarks Tekniske Universitet)
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup
E-mail: mba@novo.dk

Horst-Günter Rubahn
Fysisk Institut, Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
E-mail: rubahn@fysik.sdu.dk

Peter Balling
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Ny Munkegade, Bygn. 1520
8000 Aarhus C
E-mail: balling@phys.au.dk

Volker Naulin
Forskningscenter Risø
Afdelingen for Optik og Plasmaforskning
P.O. Box 49
4000 Roskilde
E-mail: volker.naulin@risoe.dk