Årsmøde 2001


Dansk Fysisk Selskabs årsmøde
Torsdag d. 31. maj – fredag d. 1. juni 2001
på Hotel Nyborg Strand


Program (pr. 30. maj 2001)
Program for KIF-årsmødet (pr. 25. april 2001)

Hotel Nyborg Strand
Hvor ligger Hotel Nyborg Strand? (kort)


Dansk Fysisk Selskab afholder sit årsmøde 2001 på hotel Nyborg Strand i dagene 31. maj – 1. juni 2001. Som de foregående år afholdes det årlige astronomimøde, sponsoreret af SNF’s Instrumentcenter for Jordbaseret Astronomisk Forskning (IJAF) sammen med DFS’s møde. Mødet starter torsdag den 31. maj kl. 11 og slutter fredag den 1. juni kl. 17. I tilslutning til årsmødet afholder netværk for Kvinder i Fysik (KIF) sit årlige møde onsdag den 30. maj.

Årsmødet vil indeholde plenarforedrag af almen fysisk interesse samt parallelsessioner om astrofysik, atomfysik, faststoffysik, højenergifysik, geofysik samt uddannelse og undervisning.

Sideløbende hermed vil forskningsresultater blive præsenteret som posters, og nyt apparatur vil blive fremvist på en udstilling. NKT forskerprisen 2001 vil blive overrakt, og endelig afholder DFS sin årlige generalforsamling under årsmødet fredag den 1. juni 2001.

Alle landets fysikere opfordres til at deltage i Dansk Fysisk Selskabs årsmøde med indlæg og posters og ikke mindst til at bidrage til en livlig diskussion. Især vil vi meget gerne give yngre forskere mulighed for at præsentere deres resultater for en bredere kreds.

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til årsmødet er:

Tirsdag den 27. marts 2001

Tilmeldinger modtages dog også efter denne dato, sålænge der er plads på hotellet, men man kan ikke søge om friplads som studerende (se nedenfor) efter tilmeldingsfristens udløb.

Program

Årsmødeprogrammet med angivelse af inviterede foredragsholdere og disses foredragstitler findes her. Programmet vil løbende blive opdateret, og det endelige program, der sammensættes på basis af de indsendte abstracts, vil være tilgængeligt ca. 1. maj.

Indkvartering, priser, fripladser m.v.

Indkvartering foregår på hotel Nyborg Strand. Pris for mødedeltagelse, incl. eventuel overnatning og diverse måltider, fremgår af tilmeldingsblanketten. Tilmelding sker ved at sende blanketten til hotel Nyborg Strand eller via Internettet på hotel Nyborg Strands web-side. Deltagergebyret skal indbetales til hotellet senest 14 dage inden  årsmødet: Dankort/kreditkort via hotel Nyborg Strands web-side, bankoverførsel kontonr.: 32 16 77 55 38 (Den Danske Bank), girokonto 801-9231 eller dansk check attesteret til Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

HUSK i alle tilfælde at påføre navn/ordrenummer/DFS2001 – ordrenummer vil fremgå af hotellets bekræftelse, der tilsendes i slutningen af april.

For studerende, der ikke er indskrevet på Ph.D.-studiet, vil der være et antal fripladser. Ansøgning om en af fripladserne sker automatisk ved at afkrydse den relevante rubrik på tilmeldingsskemaet. Fripladser til astronomistuderende sponsoreres af IJAF, og fordeles uafhængigt af om ansøgeren er medlem af DFS eller ej. Andre studerende kan få friplads af DFS, og her er det en forudsætning, at man er medlem. I tidligere år er det lykkedes at give fripladser til alle rettidigt tilmeldte studerende. Fripladserne vil blive fordelt kort tid efter tilmeldingsfristens udløb, og man vil modtage særskilt besked herom. Hvis pladserne er brugt op, har man fortsat mulighed for at deltage mod betaling som anført på tilmeldingsskemaet.

Transport

Transport til/fra Nyborg sørger deltagerne selv for. Der bliver arrangeret bustransport mellem Nyborg Station og hotel Nyborg Strand i forbindelse med årsmødets start torsdag formiddag og årsmødets afslutning fredag eftermiddag. Angiv venligst på tilmeldingsblanketten, om der påregnes deltagese i denne fælles bustransport.

Abstracts

Abstract indsendes via on-line skema. Fristen for indsendelse af abstracts er også den 27. marts 2001. DFS’s sektioner og IJAF (SNF’s Instrumentcenter for Jordbaseret Astronomisk Forskning) sammensætter programmet på grundlag af bl.a. de indsendte abstracts, og deltagerne vil få meddelelse herom, hvis deres bidrag er udvalgt til et foredrag. De øvrige bidrag – samt hvis man ikke ønsker foredrag – vil blive præsenteret i en posterudstilling. Posterboards er 1.15 m brede og 1.45 m høje, og de er hævet ca. 30-40 cm over gulvet. De bedste posters vil blive præmieret udmiddelbart efter DFS’s generalforsamling og der vil blive uddelt et diplom.

Kort efter tilmeldingsfristens udløb vil de indsendte abstracts være tilgængelige på internettet. Abstracts, der indsendes efter tilmeldingsfristen vil blive tilføjet løbende på Internettet, men man risikerer, at programmet for foredragene da er lagt fast, ligesom det ikke garanteres, at abstractet kan komme med i årsmødebogen.

Alle deltagere, der er tilmeldt pr. 1. maj får tilsendt en bekræftelse samt årsmødeprogrammet fra hotellet i første halvdel af maj.

Sprog

Årsmødets sprog er engelsk. Enkelte af sessionerne, f.eks. indenfor uddannelse og undervisning, vil foregå på dansk. Deltagerne bedes erindre, at hovedparten af tilhørerne er ikke-specialister i det behandlede emne og indrette præsentationen derefter.

Yderligere information

Spørgsmål vedrørende årsmødet besvares ved at sende en e-mail til:

dfs@nbi.dk

Benyt venligst kun denne adresse til henvendelser vedr. årsmødet.

KIF årsmøde 30. maj 2001

Netværk for Kvinder i Fysik (KIF) afholder sit årsmøde onsdag den 30. maj, ligeledes på Nyborg Strand.

Mødet, der starter kl. 10, omfatter faglige foredrag af kvindelige danske fysikere samt et foredrag af en udenlandsk fysiker over et mere generelt kvinder i fysik-tema. Alle er velkomne til at overvære foredragene. Dagen afsluttes med et netværksmøde med yderligere udveksling af erfaring og diskussion. For yderligere information, kontakt venligst:

Dorthe Posselt
IMFUFA
Roskilde Universitetscenter
4000 Roskilde
Telefon 46 74 26 07
fax 46 74 30 20
e-post: Dorthe@ruc.dk

Tilmelding sker på tilmeldingsblanketten eller on-line via hotel Nyborg Strands web-side.


Opdateret 6. juni 2001 af MYKAL.