Velkommen til Dansk Fysisk Selskab

Tak fordi du kikkede indenfor på Dansk Fysisk Selskabs hjemmeside. Dansk Fysisk Selskab har til formål at fremme forskning og støtte undervisning på området fysik samt at varetage danske fysikeres faglige interesser i ind- og udland. Vi udgiver desuden tidsskriftet KVANT, der udkommer fire gange om året.

Som medlem af DFS får du KVANT gratis samt tidsskriftet Europhysics News, der udkommer seks gange om året. DFS-medlemmer får også reduceret deltagerafgift til årsmødet, som afholdes årligt. Her mødes ca. 150 fysikere fra hele landet for at høre om udviklingen indenfor bl.a. atomfysik, faststoffysik, astrofysik, højenergifysik, geofysik og fysikundervisning. Det normale kontingent er 400 kr. om året, mens studerende (inkl. ph.d.-studerende) og pensionister slipper med 150 kr. om året.

Ian Bearden
Formand for DFS