DFS Årsmøde 2017

Det er os som bestyrelse i Dansk Fysisk Selskab (DFS) en stor glæde at kunne annoncere Årsmødet 2017 med det samme, nye, kick-off koncept som i 2016 og igen med et solidt line-up af inviterede foredrag fra vækstlaget i Dansk Fysik-forskning og -undervisning!

Årsmødet i Dansk Fysisk Selskab kommer i år til at ligge 22.-23. maj, og vil igen foregå på Fænø Sund konferencecenter ved Middelfart. Årsmødet bliver i år afholdt i samarbejde med Dansk Selskab for Medicinsk Fysik, og programmet vil indeholde både fælles plenar-foredrag og foredrag i parallelle tematiske sessioner, samt selvfølgelig poster-session, middag og godt samvær med nuværende, tidligere og kommende kollegaer og studiekammerater!

OBS: Tilmeldingsfristen er rykket til 1. maj!

Foredragsholdere

Vi er i arrangørkomiteen utroligt glade for allerede nu at kunne præsentere følgende inviterede foredragsholdere:

 • Plenary: Jens Hesselbjerg Christensen, DMI/NBI: When Climate Science Meets Decision Making
 • After dinner: Maja Horst, KU, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling: How to speak on behalf of Science in public
 • Kristine Niss, RUC: Dynamics of glass-forming liquids – from picosecond to kiloseconds
 • Jill Miwa, AU: Digging up the band structures of buried layers
 • Tim Booth, DTU Nanotech: Just the right layers
 • Oriol Vendrell, AU: Coupled nuclear and electronic dynamics in ions and molecules
 • Desiree Ferreira, DTU Space: Mirrors for the Athena X-ray Observatory
 • Jakob Kibsgaard, DTU Fysik: Developing Active Sulfide- and Phosphide-based Catalysts for Sustainable Electrochemical Hydrogen Production
 • Jason Koskinen, NBI: Neutrinos on Ice
 • Liv Hornekær, AU: From Interstellar Catalysis to New Nano-materials
 • Thomas Olsen, DTU Fysik: Simple Screened Hydrogen Model of Excitons in Two-Dimensional Materials
 • Esben Skovsen, AAU: Nonlinear optical spectroscopy and imaging
 • Kasper Grove-Rasmussen, NBI: Sub-gap States in Superconductor-Semiconductor Nanowire Devices
 • Niels Gregersen, DTU Fotonik: Quantum Light Sources – A Tutorial
 • Chris Kouvaris, SDU: Dark Matter: From Stars to Detectors
 • Darach Watson, NBI: The first normal galaxy in the Universe
 • Ilia Solov’yov, SDU: VIKING – a computational microscope for biophysical applications
 • Jari Hjøllum, Tårnby Gymnasium: TBA

Årsmødet vil derfor give mulighed for at se de nyeste resultater indenfor en bred vifte af fysiske discipliner, fra 2D-materialer og glasfysik til nanofotonik, neutrinoer og det nyeste fra klimaforskningen. Udover de inviterede foredrag vil der naturligvis også være en lang række “contributed” foredrag i programmet, idet vi med DFS’ Årsmøder gerne vil skabe en god ramme for at også yngre fysikere kan præsentere deres arbejde for fagfæller.

Program

Årsmødets program kan ses her.

Tilmelding

Alle deltagere, særligt studerende, opfordres til at medbringe en poster, og der vil være kontante præmier til både det/de bedste foredrag og den/de bedste poster, og vinderne vil desuden blive inviteret til at skrive en artikel om deres projekt til KVANT.

Der vil i år være fripladser til både gymnasielærere og studerende, og medlemskab af DFS vil som altid medføre en rabat på konferencegebyret.

For tilmelding, følg dette link.

Tilmeldingsfristen er den 22. april. Tilmeldingsfristen er rykket til den 1 maj! Ansøgning om friplads skal sendes til DFS’ formand på hald@fysik.dtu.dk inden 20. april. Ansøgningen skal være begrundet og med angivelse af titel på den ønskede præsentation (talk eller poster).

Workshops

Der vil på Årsmødet DFS2017 blive arrangeret to undervisnings-workshops rettet imod (primært) undervisningen i gymnasiet. De to workshops er:

Workshop I v. Majken Christensen, SDU: Quantum Rascals (kvantebanditter)

Pep din fysikundervisning op med tips og tricks fra SDU’s Kvantebanditter!

Workshoppen varer 3 timer og indeholder både teori og eksperimenter fra partikelfysikken. De fleste af os ved at Universet består af elementarpartikler. Men hvilke egenskaber har de og hvordan vekselvirker de egentlig? Vi gennemgår partikelfysikkens Standardmodel og ser på de største gåder i Universet i første halvdel af workshoppen. I anden halvdel ser vi nærmere på hvordan vi kan detektere partiklerne og hvordan man bygger sit helt eget tågekammer. Alt materiale får deltagerne lov til at beholde, så de samme eksperimenter kan laves hjemme i klasselokalerne.

Se mere på Kvantebanditters side eller kontakt Thomas Ryttov eller Majken Christensen på ryttov@cp3.sdu.dk hhv. mec@cp3-origins.net.

Workshop II v. Ian Bearden, NBI: Byg en alfapartikel-detektor med Raspberry Pi og picamera

Her får du mulighed for at bygge en alfapartikel-detektor ved bruge af et “picamera” koblet til en RaspberryPi. Workshoppen kræver ingen erfaring med RaspberryPi eller programmering da du kan lære alt det nødvendigt til at komme i gang i løbet af dette 3 timers workshop. Udover bygning og testning af detektoren diskutere vi mulige forsøg man kan bruge i undervisningen samt fordele og ulemper i forhold til GM rør. Diverse kerne- og partikel-relaterede tilbud (både i DK og på CERN) til både gymnasielærere og elever vil også blive præsenteret. Deltagerne får lov til at beholde RaspberryPi og picamera efter workshoppen.

For mere information, kontakt Ian Bearden, NBI, eller Jari Hjøllum, Tårnby Gymnasium på henholdsvis bearden@nbi.ku.dk og jari.hjollum@nbi.ku.dk.